Študijski krožek Drevesa pripovedujejo

03. 23. 2017

  Seznam knjig   MESTNA KNJIŽNICA IZOLA   Š T U D I J S K I   K R O Ž E K DREVESA PRIPOVEDUJEJO  2017  

Več ...

 

 

V novembru  bo na Steni ustvarjalnosti v SSU, v Mestni knjižnici Izola na ogled razstava fotografij ŠPELE PAHOR.

 

Vabljeni k ogledu vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro ter ob sobotah od 8. do 13. ure.

Copyright© 2007-2017 MKI Gostovanje Dolher