Študijski krožek Drevesa pripovedujejo

03. 23. 2017

  Seznam knjig   MESTNA KNJIŽNICA IZOLA   Š T U D I J S K I   K R O Ž E K DREVESA PRIPOVEDUJEJO  2017  

Več ...

 

 

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic Vas Mestna knjižnica Izola vabi na razstavo najbolj branih mladinskih knjig skozi čas.

 

Razstavljene bodo knjige, ki po mnenju knjižničarjev najbolj zaznamujejo mladostniško obdobje bralcev.

Vabljeni V PETEK, 24. NOVEMBRA 2017 v Mestno knjižnico Izola. 

Vstop je prost.

Copyright© 2007-2017 MKI Gostovanje Dolher