Študijski krožek Drevesa pripovedujejo

03. 23. 2017

  Seznam knjig   MESTNA KNJIŽNICA IZOLA   Š T U D I J S K I   K R O Ž E K DREVESA PRIPOVEDUJEJO  2017  

Več ...

 

Mestna knjižnica Izola vabi na srečanje ŠK Živeti zdaj.

 

V zadnjem srečanju letošnjega leta bomo izpostavili temeljne poudarke predavanj skozi leto ter ponovili tehnike meditacije.

Vabljeni V SREDO, 20. DECEMBRA, OB 19. URI v čitalnico Mestne knjižnice Izola.

Vstop je prost. 

Copyright© 2007-2017 MKI Gostovanje Dolher