samostojno228

 

logo_SSU

Središče za samostojno učenje
Mestna knjižnica Izola

Ulica Osvobodilne fronte 15
6310 Izola
Tel.: 05/66 31 282

Samostojno učenje je namenjeno tistim, ki doma nimate računalnika ali pa se zaradi pomanjkanja časa, denarja ali oddaljenosti od izobraževalnih ustanov ne morete vključiti v kakšno od organiziranih oblik izobraževanja. Središče za samostojno učenje je ena izmed oblik zadovoljevanja  potreb na področju izobraževanja odraslih in je rezultat projekta Organizirano samostojno učenje, ki ga od leta 1993 razvija in v praksi strokovno usmerja Andragoški center Slovenije.
S svojim delovanjem v Središču zagotavljamo širjenje kulture samostojnega učenja, dvigovanje izobrazbene ravni prebivalstva, zagotavljamo in promoviramo nove, fleksibilne in v svetu uveljavljene oblike izobraževanja, spodbujamo in motiviramo posameznike k učenju, se približujemo potrebam posameznika, zagotavljamo ustrezno informiranost ljudi in ciljnih skupin o možnosti organiziranega samostojnega učenja. Prednost samostojnega učenja je večja avtonomnost udeleženca, saj si sami izberete vsebino, čas, ritem in gradivo, določite si cilje učenja ter prevzamete odgovornost za napredek pri učenju. Nabavljamo sodobna učna gradiva, primerna še posebej za brezposelne in za ljudi s posebnimi potrebami.

V Središču se lahko samostojno učite tujih jezikov, uporabe računalnika in različnih splošnoizobraževalnih vsebin. Na voljo vam je svetovalec, ki vam olajša začetne težave pri uporabi multimedijskega gradiva in vas usmerja pri samem učenju. Središče je opremljeno s sodobno informacijsko komunikacijsko in učno tehnologijo, kjer udeleženci znanje pridobivajo, utrjujejo ali nadgrajujejo brezplačno.

Delovni čas (središče za samostojno učenje deluje po urniku Mestne knjižnice Izola)
za svetovanje in mentorstvo pri samostojnem delu (ne velja za poletni urnik)
ponedeljek-petek: 10:00-12:00 in 16:00-18:00 (ne velja za poletni urnik)

Učenje v Središču za samostojno učenje
ponedeljek-petek: 9:00-18:30
sobota: 8:00-13:00

Zaposleni
Damjana Špik
Tel.: 05/66 31 282
e-pošta: damjana.spik@guest.arnes.si

 

Urnik knjižnice

Copyright© 2007-2019 MKI Gostovanje Dolher