Na vsebino

 

Učni center – center za vseživljenjsko učenje v knjižnici
Mestna knjižnica Izola

Ulica Osvobodilne fronte 15
6310 Izola
Tel.: 05/66 31 282

Učenje v učnem centru je namenjeno tistim, ki doma nimate računalnika ali pa se zaradi pomanjkanja časa, denarja ali oddaljenosti od izobraževalnih ustanov ne morete vključiti v kakšno od organiziranih oblik izobraževanja. Učni center – center za vseživljenjsko učenje v knjižnici je ena izmed oblik zadovoljevanja  potreb na področju izobraževanja odraslih.
S svojim delovanjem v učnem centru zagotavljamo širjenje kulture samostojnega učenja, dvigovanje izobrazbene ravni prebivalstva, zagotavljamo in promoviramo nove, fleksibilne in v svetu uveljavljene oblike izobraževanja, spodbujamo in motiviramo posameznike k učenju, se približujemo potrebam posameznika, zagotavljamo ustrezno informiranost ljudi in ciljnih skupin o možnosti organiziranega samostojnega učenja. Prednost samostojnega učenja je večja avtonomnost udeleženca, saj si sami izberete vsebino, čas, ritem in gradivo, določite si cilje učenja ter prevzamete odgovornost za napredek pri učenju. Nabavljamo sodobna učna gradiva, primerna še posebej za brezposelne in za ljudi s posebnimi potrebami.

V učnem centru se lahko samostojno učite tujih jezikov, uporabe računalnika in različnih splošnoizobraževalnih vsebin. Na voljo vam je svetovalec, ki vam olajša začetne težave pri uporabi multimedijskega gradiva in vas usmerja pri samem učenju. Učni center je opremljen s sodobno informacijsko komunikacijsko in učno tehnologijo, kjer udeleženci znanje pridobivajo, utrjujejo ali nadgrajujejo brezplačno.

Udeleženci učnega centra imajo dostop do različnih učnih e-gradiv v slovenskem jeziku tudi na portalu SSU.

Delovni čas (učni center deluje po urniku Mestne knjižnice Izola)

za svetovanje in mentorstvo pri samostojnem delu (ne velja za poletni urnik)

ponedeljek - petek: 10:00-12:00 in 16:00-18:00 (ne velja za poletni urnik)

Učenje v Učnem centru 
ponedeljek-petek: 9:00-18:30
sobota: 8:00-13:00

Zaposleni
Damjana Špik
Tel.: 05/66 31 282
e-pošta: damjana.spik@guest.arnes.si

 

Urnik knjižnice

Copyright© 2007-2021 MKI Gostovanje Dolher