studijski400

 

Študijski krožki delujejo pod strokovnim okriljem Andragoškega centra Slovenije. So interesne skupine ljudi, ki se zberejo, da bi se skupaj učili oziroma poglabljali znanje o določeni temi ter s pridobljenimi izkušnjami obogatili sebe in okolico. Starost in stopnja izobrazbe pri tem nista pomembni. Člani krožka so enakopravni. Mentor ima vlogo usklajevalca in organizatorja.

 

Mestna knjižnica Izola organizira in izvaja študijske krožke vse od leta 1994. V tem času smo izvedli naslednje študijske krožke: Pravljičarstvo (1994-1997), Branje (1997), Spoznavanje drugih kultur - pot do spoznavanja sebe (1997), Zgodbe (1998), Učimo se angleškega jezika (1999), Učimo se italijanskega jezika (1999), Beremo z Manco Košir (2001), Branje na domu ostarelim in slabovidnim (2000-2002), Izposoja knjižničnega gradiva za posebne primere (2002), Pravljične delavnice in lutkarstvo (2002), Popotništvo (2002), Svet v dlaneh (2003), Beremo s starši (2002-2004), Intelektualna samoobramba (2004), Skozi druge kulture spoznavamo sebe (2006, 2007), Drevesa pripovedujejo (na voljo je izbor gradiva).

 

Mentorica študijskih krožkov:
Špela Pahor, tel.: 05/ 66 31 284

 

Vodja ter mentorica študijskih krožkov:
Marina Hrs, tel.: 05/ 66 31 280/4

Copyright© 2007-2019 MKI Gostovanje Dolher