Na vsebino

Pogoji izposoje bralnika:

- urejeno članstvo v knjižnici,
- poravnane vse morebitne obveznosti v knjižnici (članarina, zamudnine, opomini),
- podpisan Dogovor o izposoji bralnika iz Mestne knjižnice Izola,
- član si lahko izposodi/rezervira le 1 bralnik,
- rok izposoje je 14 dni brez možnosti podaljšanja,
- izposoja in vračilo bralnika potekata na izposoji.

Copyright© 2007-2021 MKI Gostovanje Dolher