Izposojevalni roki

 
knjižno gradivo 3 tedne
jezikovni tečaji 3 tedne
revije 1 teden
zgoščenke 1 teden
DVD-ji 1 teden

 

Cenik

članarina *
zaposleni 13,00
upokojenci 7,00
otroci in mladina do 18. leta, študentje, brezposelni z dokazilom o statusu, člani DBP, ZBDS, invalidi z ustreznim dokazilom brezplačno
pravne osebe 26,00
turisti do 3 tedne 5,00

 

opomini *

1. opomin 0,40
2. opomin 0,40
3. opomin 0,40
opomin pred tožbo 1,80
k vsakemu opominu je prišteta
dnevna zamudnina na enoto gradiva * 0,20
dnevna zamudnina za CD, DVD in elektronski bralnik 1,00
 

 

izkaznica *

nova brezplačno
izgubljena (s črtno kodo) 5,00

 

izpis transakcij za člana in izpis zadetkov iz COBISS-a

 

2,00

 

medknjižnična izposoja *

strokovno in študijsko gradivo iz splošnih knjižnic Obalno-kraškega območja 0,00
neprevzeto gradivo iz knjižnic Obalno-kraškega območja / za knjigo 10,00
izposoja iz drugih knjižnic po veljavnem ceniku druge knjižnice +7,00
neprevzeto gradivo iz drugih knjižnic po veljavnem ceniku druge knjižnice +7,00
tujina - po veljavnem ceniku storitev Narodne in univerzitetne knjižnice ++
izposoja drugim knjižnicam 7,00
fotokopije do 10 strani 4,00
vsaka nadaljnja stran 0,15

 

odškodnine

za izgubljeno ali uničeno gradivo zaračunavamo realno vrednost knjižničnega gradiva oz. trikratno povprečno ceno za gradivo, ki ima za knjižnico posebno vrednost ter stroške opreme nadomestnega gradiva  
uničena ali poškodovana nalepka s črtno kodo / RFID 2,00
vezava gradiva 9,00
stroški opreme nadomestnega gradiva / za enoto 4,00
zamenjava poškodovane zaščitne škatlice za CD/DVD 1,00

 

oprema

poškodovana računalniška oprema v višini stroška popravila

izgubljen ali poškodovan bralnik elektronskih knjig ali sestavni del bralnika

v višini stroška nabave novega ali sestavnega dela bralnika

 

fotokopiranje (obračunan DDV v višini 20%)

A4 0,15
A3 0,30
Obojestransko NE fotokopiramo

 

uporaba računalnika *

elektronska pošta brezplačno
CD 1,00
izpis iz tiskalnika (A4) 0,15
izpis iz tiskalnika (A4) - barvno 1,00
izpis iz tiskalniaka (A3) - barvno 1,50
skeniranje na stran / skeniranje izvaja informator v SSU, in sicer do 5 strani, izpis se zaračuna po ceniku 0,50
skeniranje + ČB izpis iz tiskalnika 0,65
skeniranje + barvni izpis iz tiskalnika (A4) 1,50
skeniranje + barvni izpis iz tiskalnika (A3) 2,00

 

rezervacija gradiva z obvestilom na dom *

rezervacija gradiva brezplačno
obvestilo o rezerviranem gradivu (telefonski klic) 0,50
neprevzeto rezervirano gradivo 0,50

 

torba Mestne knjižnice Izola

platnena mala 2,50
platnena velika 5,50
papirnata vrečka 0,50
 

 

reprodukcije starih razglednic MKI

A2 20,00
A3 5,00
A4 3,00
A5 2,00
 

 

znamka MKI

znamka mki 1,00
 
   
* Po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1, DDV ni obračunan.

Cenik velja od 1.1.2018

Copyright© 2007-2019 MKI Gostovanje Dolher