odrasli

 

Oddelek za odrasle hrani strokovno gradivo, ki je razporejeno po sistemu UDK, leposlovno gradivo pa po abecednem redu, jezikih in  zvrsteh. Zbirko knjig, namenjeno obveznemu branju srednješolcev, hranimo posebej. 

 

V čitalnici lahko bralci prebirajo časopise in revije ter referenčno gradivo, ki ga ne izposojamo na dom in uporabljajo čitalnico za študijske namene.

 

Za iskanje po katalogu je na voljo računalnik, ki omogoča iskanje gradiva v naši in v drugih slovenskih knjižnicah. Odraslim bralcem smo namenili štiri računalniška mesta z internetno povezavo. Obiskovalcem s posebnimi potrebami je na voljo en računalnik za brskanje po svetovnem spletu, pošiljanje elektronske pošte in učenje.

 

Vodja oddelka nabave in obdelave gradiva:

Doris Požeš

 

Knjižničar / -ke:

Jan Bednarik

Darja Kromar

Elena Mikičič Modrušan

Doris Požeš

Vanja Rener

Milena Runko

Damjana Špik

 

 

 

Fotogalerija

Copyright© 2007-2018 MKI Gostovanje Dolher