Na vsebino

 

Naše vrednote:

 

Storitve

Verjamemo, da so knjižnične in informacijske storitve ključne za učečo družbo. Z znanjem in informacijami se razvija človeški potencial, civilizacijski napredek in se ohranja razsvetljeno upravljanje z družbo. 

 

Uporabniki

Verjamemo, da je najpomembnejše zagotavljanje potreb najširšega kroga uporabnikov.

 

Kakovost

Cenimo pomembnost zagotavljanja hitrega in obsežnega dostopa do znanja in informacij ter z nenehnim prilagajanjem izboljšujemo naše storitve v daljnoročno korist naših uporabnikov.

 

Tehnologija

Verjamemo, da mora biti naša knjižnica aktivni člen v razvoju in umeščanju tehnologije, da bi zagotovila enak dostop do znanja in informacij za vse.

 

Individualnost

Spoštujemo individualnost in celovitost vseh naših uporabnikov in zaposlenih ter gradimo spodbudno okolje za ustvarjalnost, učinkovitost in osebno odgovornost.

 

Timsko delo

Verjamemo, da je vsak posameznik član našega kolektiva, ter da je naš skupen cilj zadovoljstvo naših uporabnikov in nas.

 

Naše poslanstvo

 

Mestna knjižnica Izola je edina splošnoizobraževalna knjižnica na območju izolske občine, ki ima čez 15 tisoč prebivalcev. Tem ljudem in vsem ostalim naša knjižnica omogoča dostopnost do želenega znanja in informacij.

 

Naša vizija

 

V prihodnosti bo naša knjižnica ohranila dinamičnost splošne knjižnice na dvojezičnem področju v Sloveniji, kar bomo dosegali z:

 

  • odličnostjo naše zbirke
  • miselnostjo in prakso učinkovitega dela za javnost
  • našim zagovarjanjem učinkovito podprte tehnologije,
  • učinkovitim delom na področju razvoja knjižnice in stroke,
  • našo skrbjo za dediščino in dobrobit njenih prebivalcev

 

Ključno je, da bomo znani po strokovnosti in delovni vnemi naših zaposlenih, ki so zavezani najvišjim idealom knjižničnih in informacijskih storitev.

Copyright© 2007-2021 MKI Gostovanje Dolher