TVU poteka v okviru Andragoškega centra Slovenije.

Mestna knjižnica se v TVU vključuje vsako leto, vse od leta 1995.

TVU znak

Njegovo poslanstvo je:

 

  • ozaveščanje javnosti o pomenu učenja, ki poteka vse življenje, v najrazličnejših okoliščinah in oblikah, na različnih stopnjah, upoštevajoč različno predznanje in raznovrstne potrebe udeležencev izobraževalnih/učnih dejavnosti;
  • s pomočjo pozitivnih izkušenj oblikovati med ljudmi pozitivno naravnanost do učenja;
  • seznanjati prebivalstvo z učnimi možnostmi, ki jih ponuja njihovo domače okolje;
  • predstaviti pozitivne spremembe, ki jih učenje vnaša v življenja posameznikov in lokalne skupnosti.

 

povezava: tvu.acs.si

Copyright© 2007-2019 MKI Gostovanje Dolher