Search
Search

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletne stran https://www.izo.sik.si (v nadaljevanju: spletna stran). Zavezujemo se omogočati dostopnost spletnih strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18). Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naših spletnih strani, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočeno je prilagajanje barvne sheme spletne strani,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani,
 • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi.

Spletne strani med drugim izpolnjujejo tudi naslednja priporočila:

 • vsebine spletnih strani so pregledne, strukturirane in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil,
 • omogočenih je več načinov dostopa do vsebin (preko menija, iskalnika in kazala spletnih strani),
 • prikazan je položaj, na katerem se uporabnik trenutno nahaja,
  iz besedil na povezavah je razvidno, kaj je vsebina, ki je dostopna preko teh povezav,
 • spletne strani imajo jasna navodila za vnos podatkov,
 • kontrast med podlago in pisavo je vsaj 4,5:1,
 • elementi na spletnih straneh so dostopni s tipkovnico, na spletnih straneh ni pasti za tipkovnico, razvidno je, kje se nahaja kazalec,
  na spletnih straneh ni utripajočih vsebin.

Posamezne možnosti izbire prilagoditve dostopnosti na spletnih straneh lahko omogočite s klikom ustrezne ikone menija za ljudi s posebnimi potrebami, ki se prikaže v zgornjem desnem kotu strani. Po sprožitvi menija za dostopnost počakajte trenutek, da se ustrezna prilagoditev za ljudi s posebnimi potrebami naloži v celoti.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletne strani so delno skladne z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.
Preko spletnih mest je dostopno veliko število dokumentov, za katere se trudimo, da so v dostopni obliki. Dostopnost spletišč nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • videi v slovenskem jeziku niso opremljeni s podnapisi in/ali znakovnim jezikom,
 • nekatere fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila, pri čemer vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Za te dokumente, ki še niso v dostopni obliki, vam tako omogočamo, da naročite verzijo v dostopni obliki in dokument bomo ustrezno pripravili.

Razlog za zgoraj navedeno delno skladnost je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavezanca Mestno knjižnico Izola (SIKIZO). SIKIZO nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi zanjo nastale znatne finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi oziroma drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine zelo velik. Prav tako je SIKIZO pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organiziranost in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja, ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Dostopnost spletnih strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in se trudimo, da so skladne z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0). Vsebine spletnih strani redno spremljamo in se trudimo zagotavljati skladnost, v koliko naletite na težavo, nas prosim kontaktirajte.

DOSTOPNOST V FIZIČNEM OKOLJU KNJIŽNICE

V okviru izvajanja pravilnika o upravljanju knjižnične zbirke si prizadevamo za izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov z oblikovanjem posebnih knjižničnih zbirk in virov.

Članom ponujamo možnost izposoje gradiv, prilagojenih osebam z okvarami vida in možnost uporabe pripomočkov za branje: knjige s povečanim tiskom, zvočne knjige na zgoščenkah, elektronski bralniki (lažji od knjig, z možnostjo povečave črk) in elektronske knjige v slovenskem jeziku (brezplačna izposoja e-knjig v slovenskem jeziku na osebnih elektronskih napravah preko portala Biblos).

Knjiga na dom je storitev za člane, ki zaradi starosti, dolgotrajne bolezni ali invalidnosti ne morejo obiskati knjižnice. Omogočamo brezplačno dostavo in prevzem knjižničnega gradiva na domu.
Sodelovanja z domom starejših občanov, za katere pripravljamo zbirke knjig in jih izposodimo za daljše obdobje.

Članom omogočamo uporabo knjižnice na daljavo in jim ponujamo samostojni spletni vpis v knjižnico, ogled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacijo gradiva, uporabo medknjižnične izposoje, plačilo finančnih dolgov, dostop do e-virov podatkovnih baz.
Datum objave Izjave o dostopnosti na podlagi samoocene: 19. 1. 2021.

Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 14. 12. 2021.

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletnih straneh kljub prizadevanjem, da bi bile čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice:

Mestna knjižnica Izola
Ulica Osvobodilne fronte 15
6310 Izola
www.izo.sik.si
05 663 12 84

knjiznica.izola@guest.arnes.si

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48
gp.irsid@gov.si

Zadnja sprememba: 18.04.2023