Search
Search

Domoznanstvo

Domoznanska zbirka se nahaja v knjižnici, kjer hranimo gradivo za območje izolske občine in Slovenske Istre. Zbirka je namenjena dijakom, študentom in raziskovalcem, ki jih zanimajo preteklost in določena tematska področja. Iz tega gradiva pripravljamo tudi razstave.

Za ogled so med domoznanskim gradivom zanimive tudi reprodukcije knjig, kot so:

Statut izolskega komuna iz leta 1360/ knjižnici ga je podarila Občina Izola
Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja = Gli statuti del comune di Pirano dal XIII al XVII secolo/podarila nam ga je Mestna občina Piran
Spominska knjiga Ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma« ter spremljajoča študijska zvezka. /Knjigo je za knjižnico odkupil »Istrabenz«

K domoznanski zbirki sodi zbirka starih razglednic (Za več informacij kliknite tu.)

Številne zanimive domoznanske teme in gradivo si lahko ogledate tudi:

Na portalu KAMRA  (Za več informacij kliknite tu.)

 ter

V Digitalni knjižnici Slovenije dLib  (Za več informacij kliknite tu.)

 

Stalne prireditve

Zanimivi Izolani

Vitrina ustvarjalnosti

Stena ustvarjalnosti

Zbirka igrač