Search
Search

Hišni red

Izvleček iz Pravilnika

(obnašanje v knjižničnih prostorih)

22. člen

Člani so se dolžni ravnati po tem Pravilniku, tako da:

 • se primerno vedejo v knjižničnih prostorih (niso agresivni do bralcev, knjižničnih delavcev in opreme; upoštevajo red in tišino); za predšolske otroke  pri tem prevzemajo vso odgovornost starši ali njihovi odrasli spremljevalci 
 • odgovorno in skrbno ravnajo z izposojenim gradivom 
 • upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici 
 • ne uporabljajo mobilnih telefonov 
 • ne vstopajo z rolkami 
 • ne vstopajo v spremstvu domačih živali 
 • v prostorih knjižnice ne kadijo 
 • v  knjižnici ni dovoljeno uživanje hrane in pijače, razen če je za to posebej namenjen prostor v knjižnici 
 • upoštevajo navodila požarnega reda 
 • ne vstopajo v delovna območja zaposlenih 
 • se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa knjižnice, razen v primeru organiziranih prireditev 

Knjižnica (ne glede na starost uporabnikov) za pregledovanje vsebin na svetovnem spletu ne odgovarja.
Zaposleni v knjižnici imajo pravico odstraniti iz knjižnice tistega, ki se ne ravna po teh pravilih.