Search
Search

Oddelki

V prostorih knjižnice poleg rednih dejavnosti nabave, obdelave in izposoje gradiva potekajo prireditve za otroke in odrasle: ure pravljic, vrtec in šola na obisku, knjižni kviz, knjižne uganke, razstave knjig, likovne in druge delavnice, srečanja z literarnimi ustvarjalci, potopisni večeri, srečanja z zanimivimi Izolani ter razstave slik in ročnih del. Obiskovalcem so na voljo brezplačni učni center – center za vseživljenjsko učenje v knjižnici. Vključujejo se lahko tudi v študijske krožke.

Obiskovalcem je na voljo čitalnica, kjer imajo možnost prebiranja časnikov in časopisov, branja strokovne literature, študija,…
V omarah za periodiko hranimo preko 120 naslovov časnikov in časopisov v slovenskem, italijanskem, angleškem, francoskem, španskem jeziku.
Vse številke, razen zadnje, izposojamo tudi na dom (1 teden).

Čitalnica je tudi prostor za prireditve, predavanja, predstavitve, zanimiva srečanja in druge dogodke.

Domoznanska zbirka se nahaja v knjižnici, kjer hranimo gradivo za območje izolske občine in Slovenske Istre. Zbirka je namenjena dijakom, študentom in raziskovalcem, ki jih zanimajo preteklost in določena tematska področja. Iz tega gradiva pripravljamo tudi razstave.

Za ogled so med domoznanskim gradivom zanimive tudi reprodukcije knjig, kot so:

  • Statut izolskega komuna iz leta 1360/ knjižnici ga je podarila Občina Izola
  • Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja = Gli statuti del comune di Pirano dal XIII al XVII secolo/podarila nam ga je Mestna občina Piran
  • Spominska knjiga Ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma« ter spremljajoča študijska zvezka. /Knjigo je za knjižnico odkupil »Istrabenz«

K domoznanski zbirki sodi zbirka starih razglednic.

Knjižničarka: Špela Pahor

Številne zanimive domoznanske teme in gradivo si lahko ogledate tudi:

  ter

Oddelek za odrasle hrani strokovno gradivo, ki je razporejeno po sistemu UDK, leposlovno gradivo pa po abecednem redu, jezikih in  zvrsteh. Zbirko knjig, namenjeno obveznemu branju srednješolcev, hranimo posebej. 

V čitalnici lahko bralci prebirajo časopise in revije ter referenčno gradivo, ki ga ne izposojamo na dom in uporabljajo čitalnico za študijske namene.

Za iskanje po katalogu je na voljo računalnik, ki omogoča iskanje gradiva v naši in v drugih slovenskih knjižnicah. Odraslim bralcem smo namenili štiri računalniška mesta z internetno povezavo. Obiskovalcem s posebnimi potrebami je na voljo en računalnik za brskanje po svetovnem spletu, pošiljanje elektronske pošte in učenje.

Vodja oddelka nabave in obdelave gradiva:

Doris Požeš

Knjižničar / -ke:

Erika Gregorič

Darja Kromar

Tamara Krstič

Elena Mikičič Modrušan

Andrej Pavlič

Doris Požeš

Milena Runko

Damjana Špik

 

Oddelek za otroke in mladino hrani strokovno gradivo, razporejeno po sistemu UDK, leposlovno gradivo pa po starostnih stopnjah, ki ustrezajo predšolskim otrokom in triadam v devetletnih osnovnih šolah. Otroci in mladina si lahko knjige izposojajo na dom ali jih prebirajo v čitalniškem kotičku. Otrokom smo namenili tri računalniška mesta z internetno povezavo.

Pravljična soba in igralnica

V stekleni pravljični sobi prirejamo redne ure pravljic za mlajše otroke.

Te so ob torkih v slovenskem jeziku. Izvajamo še druge redne oblike bibliopedagoškega dela: mesečne knjižne uganke, knjižni kviz, razstave knjig, likovne in gledališke delavnice, srečanja s pisatelji, pesniki in ilustratorji, prireditve za otroke, vrtec in šola na obisku.

Urnik pravljičnih ur

torek                                 

17:00 – 17:45             

v slovenskem jeziku

Pravljične ure potekajo od oktobra do vključno aprila, za otroke od 4. leta dalje.

Knjižničar/-ki:
 

Tamara Krstič

Špela Pahor

 

V prostoru za postavitev gradiva hranimo tudi neknjižno gradivo: zgoščenke, glasbene zgoščenke, video DVD-je s filmi in poučnimi temami.