Search
Search

Izposoja, naročila, podaljšave, rezervacije gradiva

Pogoji izposoje bralnika:

  • urejeno članstvo v knjižnici,
  • poravnane vse morebitne obveznosti v knjižnici (članarina, zamudnine, opomini),
  • podpisan Dogovor o izposoji bralnika iz Mestne knjižnice Izola,
  • član si lahko izposodi/rezervira le 1 bralnik,
  • rok izposoje je 14 dni brez možnosti podaljšanja,
  • izposoja in vračilo bralnika potekata na izposoji.