Search
Search

Stroka

  Mestna knjižnica Piran     

 

Institut informacijskih znanosti; informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja.

 

 

        Vstopi
Vprasaj Knjiznicarja  

 

Referenčni servis Vprašaj knjižničarja nudi dve osnovni vrsti pomoči: posredovanje informacij iz različnih informacijskih virov ter zagotavljanje pomoči pri uporabi servisov COBISS (IZUM).

 

 

        Vstopi
Mestna knjižnica Piran  

 

Portal Združenja slovenskih splošnih knjižnic; organizacije, ki povezuje slovenske splošne knjižnice in zastopa njihove interese na področju politik, strategij in upravljanja.

 

 

        Vstopi
Zbds  

 

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Povezuje društva in posameznike s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini.

 

 

        Vstopi
Mestna knjižnica Piran  

 

Narodna in univerzitetna knjižnica; nacionalna knjižnica Slovenije.

 

 

        Vstopi
Biblioblog  

 

Blog “o stvareh, ki zanimajo knjižničarje”. 

 

 

        Vstopi