Search
Search

Študijski krožki

Študijski krožki delujejo pod strokovnim okriljem Andragoškega centra Slovenije. Sofinancira jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. So interesne skupine ljudi, ki se zberejo, da bi se skupaj učili oziroma poglabljali znanje o določeni temi ter s pridobljenimi izkušnjami obogatili sebe in okolico. Starost in stopnja izobrazbe pri tem nista pomembni. Člani krožka so enakopravni. Mentor ima vlogo usklajevalca in organizatorja.

Njihovo delovanje v knjižnici poteka neprekinjeno vse od leta 1994. V tem času so se zvrstili tematsko različni študijski krožki. Sprva so potekali pod okriljem treh mentoric, zadnja leta jih vodita mentorica Špela Pahor ter mentorica in vodja, Marina Hrs.

V tem času smo izvedli naslednje študijske krožke: Pravljičarstvo 1994-1997, mentorica Nadja Mislej Božič; Branje 1997-1998, mentorica Nadja Mislej Božič; Spoznavanje drugih kultur – pot do spoznavanja sebe 1997-1998, mentorica Špela Pahor; Zgodbe 1998-1998, mentorica Špela Pahor; Učimo se angleškega jezika 1998-1999, mentorica Nadja Mislej Božič; Učimo se italijanskega jezika 1999-2000, mentorica Nadja Mislej Božič; Beremo z Manco Košir 2000-2001, mentorica Špela Pahor; Branje na domu ostarelim in slabovidnim 2000-2002, mentorica Marina Hrs, Izposoja knjižničnega gradiva za posebne primere 2000-2001, mentorica Marina Hrs; Pravljične delavnice in lutkarstvo 2002-2003, mentorica Špela Pahor; Popotništvo 2002-2003, mentorica Špela Pahor; Skozi druge kulture spoznavamo sebe 2005-2009, mentorica Špela Pahor; Svet v dlaneh 2010-2019, mentorica Špela Pahor; Beremo s starši (2003-2005, 2007-2009), mentorica Marina Hrs; Branje in osebna rast 2006-2007, mentorica Marina Hrs; Pravljice za VDC in druge 2007-2009, mentorica Špela Pahor; Jara kača 2011-2015, mentorica Špela Pahor; Pozor, otrok prihaja 2016-2017, mentorica Marina Hrs; Intelektualna samoobramba 2004-2005, mentorica Marina Hrs; Živeti zdaj 2010-2019, mentorica Marina Hrs; Iz-kuart 2015-2016, mentorica Špela Pahor; Čarobni prstki 2016-2017, mentorica Špela Pahor, Izolski spomini 2017-2020, mentorica Marina Hrs, Drevesa pripovedujejo 2016-2022, mentorica Marina Hrs (na voljo je izbor gradiva); Pravljičarstvo 2019-2020, mentorica Marina Hrs; Šivilja in škarjice 2017-2022, mentorica Marina Hrs

Seznam knjig Drevesa pripovedujejo 2022

Brošura Drevesa pripovedujejo

Študijski krožek Šivilja in škarjice

Študijski krožek Drevesa pripovedujejo

 


Študijski krožek Šivilja in škarjice v Mestni knjižnici Izola 2019/2020

5:29


Drevesa pripovedujejo


Vstopi